ho_geldiniz.gif

ANASAYFA
VİTRİN
ÜRÜN VE HİZMETLER
SATILIK KONUTLAR
KİRALIK DAİRELER
GÜNÜN KELEPİR GAYRİMENKULLERİ
VİZYON/MİSYON
İLETİŞİM

ANASAYFA


Koru_Gayrimenkul_ Yatırım_ Danışmanlığı_2.gif

koru9.jpeg

Bursa'nın En Ünlü Emlak Sitesine Hoşgeldiniz!!!

ertugrulkent_09449.gif

bolge_ofisim_11058.gif

hizmetinize__25575.gif

tel__413_6_4_04511.gif

SİTEMİZİ ZİYARET EDEN KİŞİ SAYISI

tarihi_emlak.jpg

moskova-gokdelen.jpg

BURSA TARİHİKalkolitik Dönem


Bursa bölgesinin tarihi M.Ö. 5000-3500 yıllarını ihtiva eden Kalkolitik döneme uzanmaktadır. Bölgede yapılan arkeolojik araştırmalarda ,bu döneme ilişkin bazı kalıntılar elde edilmiştir. Kalkolitik dönemin belirgin maddesi bakırın yanı sıra taş,çakmaktaşı ve kemikten yapılma araçların da bu sahada kullanıldığı anlaşılmıştır.Bithinler : Bursa ile ilgili ilk kesin bilgiler M.Ö.700lere aittir. Bu yüzyılda İskit saldırılarından kaçan Bithinyalılar, Bursa yöresine yerleşip kısa sürede sınırlarını genişlettiler. Bithinyalıların antik çağ Bursa'sı Olympos Uludağ eteklerinde yoğun yerleşmeler göstermiştir. Bithinya, M.Ö.6. y.y.da Lidya , M.Ö.546 da da Pers egemenliği altına girdi. Pers egemenliğinin son yıllarında bir Bithinya Krallığı kuruldu. Temelleri Bithinya Kralı Zipotesçe M.Ö.300lerde atılan Prusa , daha sonra M.Ö.230-180 arasında hüküm süren 1.Prusias Kralinikosça nın yönetim merkezi durumuna getirildi. Bithinya Kralı olan 1.Prusias, Bursa'nın kurucusu kabul edilir ve Bursa adının da kentin o zamanki adı olan Prusa adı Olimpum dan kaynaklandığı düşünülür. Bursa'nın bu dönem tarihinin ilginç olayı , Romalılara yenilen Kartacalı Hannibal'in 1.Prusias'a sığınmasıdır.

Frig Kavimleri : M.Ö. 1200'lerden başlayarak bölgeye Frig Kavimlerinden Trak'lar ve Tin'ler gelmiştir. Bunların gelişiyle yörenin toplumsal yaşamında çalkantılar başlamış , bölgenin asıl halkı buradan ayrılmıştır. Frigler bölgeye Frigya adını vermişlerdir. Frig istilaları Hitit Devleti'nin yıkılmasına yol açmıştır. Anadolu'nun en büyük uygarlığını kurmuş olan Hititlerin yıkılışı Bursa'nın içtimai hayatını da sarsmış , çevrede çok değişik kültürel oluşumlara yol açmıştır. Bu tarihlerde İyonlarla , Traklar arasında süregelen savaşlar, kültürel etkileşime sebebiyet vermiştir.

Roma Devri


Bursa'da Roma'nın kesin egemenliği , 4.Nikomedes'in Bitinya topraklarını Roma İmparatorluğu'na bağışlamasıyla başlamıştır. Bu dönemde Bursa,Uludağ Bursa'sı ya da Uludağ eteklerindeki kent anlamına gelen Prusa Olympos adıyla anılmaya başlamıştır.Bizans Dönemi


Roma İmparatorluğu'nun ikiye bölünmesinden (M.S.395) sonra Bizans yönetiminde kalan Bursa, imparatorluğun doğu eyaletine bağlı olan 5.Diyosez'den, Asya Diyosezi sınırları içindeydi. Kent özellikle 11.y.y.da Selçukluların art arda saldırısına uğradıysa da 14.y.y.a kadar Bizans denetimi altında kaldı. Bizans Döneminde yeniden Prusa adını alan Bursa,bugünkü İzmit,İstanbul,İznik,Bilecik ve Karadeniz Ereğlisi bölgelerini içine alırdı.Osmanlılar Dönemi


1071 yılında Anadolu'yu fethetmeye başlayan Selçuklular Bursa yöresine Asya'dan getirdikleri Türk Boylarını yerleştirmeye başladılar. O sıralarda yörenin en büyük kentlerinden biri Nikia (İznik) idi. Süleyman Şah , Büyük Selçuklu Devleti'nden ayrı olarak burada bağımsızlığını ilan etti ve İznik'i başkent yaptı. Anadolu Selçuklu hükümdarı 3.Keykubat'ın Moğol İlhanlı Devletinin baskıları sonucu Anadolu'da otoritesini kaybetmesi üzerine , Marmara uç bölgesinde bulunan Osman Bey bağımsız hareket etmeye başladı. Osman Bey 1301'de Yenişehiri alarak İznik ve Bursa'nın fethinin yolunu açtı. Osman Bey'in bu başarıları Bursa Tekfurunu korkuttu. Bunun üzerine Tekfur, Bizans’tan yardım istedi. Atranos ,Kestel ve Kite Tekfurlarının güçleriyle Bizans'tan gelen kuvvetler birleşerek Koyunhisar'da Osmanlı Ordusuna saldırdılar. 1301 yılında yapılan bu savaşta Osmanlı Ordusu savaşı kazandı. Osman Bey , kendine asıl ün ve gücü sağlayan başarısını Yalova'da yapılan bu savaşta kazanmıştır. Osman Bey 1307 yılında yılında Bursa'yı kuşattı. Fakat kuşatma sırasında hastalandı. Kuşatmayı oğlu Orhan Bey'e bıraktı. Kendisi Yenişehir'e çekildi. 1321 yılında Orhaneli , Mudanya topraklarının bir bölümü Osmanlı topraklarına katıldı. Bursa'nın çevresindeki kuşatma iyice daraltıldı. Sonunda 6 Nisan 1326 yılında Bursa Tekfuru kenti Orhan Bey'e teslim etti. Orhan Bey , Bursa'yı başkent yaptı.

Bursa'nın alınmasından sonra Nikia'nın üzerine Osmanlı birlikleri gönderildi. Bunun üzerine Bizans İmparatoru 3.Andronikos, Orhan Bey'in üzerine saldırdı. Fakat İstanbul'da Kartal yakınlarındaki Helekanon denilen yerde yapılan savaşı Orhan Bey kazandı. 1331 yılında İznik teslim oldu. Osmanlıların başkenti İznik'e taşındı. 5 yıl Osmanlıların başkenti olarak kaldı.

1334 yılında Gemlik Osmanlı topraklarına katıldı. Orhan Bey, kentte imar çalışmaları başlattı. Kent hızla gelişti. Emir Hanı, camii,medrese ve hamamdan oluşan Orhan Bey Külliyesi , sur dışına taşan yeni Bursa'nın çekirdeğini oluşturdu. Orhan Bey, kenti bayındır hale getirdi. İlk kez kendi adına para bastırdı. Orhan Gazi 1362 yılında öldü. Yerine I.Murat Hüdavendigar geçti. I.Murat daha çok Rumeli yakasının alınması için uğraştı. 1363 yılında başkenti Bursa'dan Edirne'ye taşıdı.

I.Murat 1389 yılında Kosova Savaşı sonrasında şehit edildi. Yerine Yıldırım Bayezid geçti. Bu dönemde içinde bir hastanenin de olduğu Yıldırım Külliyesi inşa edildi. Yıldırım Bayezid, 1401 Ankara Savaşı'nda Timur'a yenildi. Bursa Fetret devri denilen dönem boyunca (1402-1413) Yıldırımın oğulları arasında el değiştirip durdu. Şehzadeler arasındaki bu kanlı çatışmalardan sonra Bursa, Mehmet Çelebinin eline geçti.

Mehmet Çelebi 1413 yılından itibaren Bursa'da büyük imar çalışmalarına girdi. Bursa hızla gelişti. Bu dönemde Çelebi Mehmet Külliyesinin yanına Yeşil Türbe,inşa edildi. Çelebi Mehmet 1421 yılında Edirne'de ölünce yerine oğlu II.Murat geçti. II.Murat'ın ölümü üzerine 1451 yılında yerine oğlu II.Mehmet tahta çıktı.II.Murat Muradiye'deki Türbesine gömüldü.

II.Mehmet (Fatih Sultan Mehmet ) 29 Mayıs 1453 yılında İstanbul'u alınca Osmanlı Devletinin başkenti İstanbul'a taşındı. İstanbul'un fethi ile Bursa, Marmara bölgesine çarşı,Pazar ve hanları ile önemli bir ticaret merkezi ve medreseleri ile kültür şehri olarak önemini sürdürmüştür.

Bursa, İstanbul'un fethinden sonra Kütahya eyaletinin bir sancağı olmuştur.1841 yılında Bursa ,Eyalet Merkezi oldu. Bursa'nın adı uzun süre Hüdavendigar Sancağı yada Hüdavendigar Vilayeti olarak geçti.Kurtuluş Savaşı Dönemi1914-1918 yılları arasında geçen I.Dünya Savaşı Bursa'yı çok etkiledi.1915 yılında İzmir, Yunanlılar tarafından işgal edildi. O sırada 56.Tümen Bursa'da bulunuyordu. Komutanı albay Sami Bey'di. Anadolu'nun her yerinde işgalci güçlere karşı dernekler kuruldu. 1919 yılında Setbaşı semtinde Redd-i İlhak Cemiyeti adıyla bir dernek kuruldu. Bu dernek daha sonra Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti adını aldı. Bu sırada padişah yanlısı Aznavur Ahmet isyan etti. Ayaklanma Kuvva-i Milliye tarafından bastırıldı. Fakat 1920 yılında Yunanlıları desteklemek için İngilizler Mudanya ve Gemlik'e asker çıkardılar.bu arada Yunan Kuvvetleri , Balıkesir ve Karacabey'i aldılar. Kuvva-i Milliye Apolyont yöresinde Yunanlılara karşı koymak istediyse de başarılı olamadı. Türk askerleri geri çekildiler. Bursa'yı boşaltarak İnegöl'de mevzilendiler. Bursa, 8 Temmuz 1920 de Yunan Askerlerinin eline geçti. Bursa'nın işgali bütün yurtta büyük bir üzüntü yarattı.T.B.M.M.deki kürsünün üzeri siyah örtüyle kaplandı.

1922 Başkomutanlık Meydan Savaşı'nda Yunan ordusu , bozguna uğrayıp hızla Anadolu'yu terk etmeye başladı. 9 Eylül günü Bursa'da Yunan Ordusunun son direnişleri kırıldı. 10 Eylül gecesi 3.Kolordu askerleri , Bursa üzerine yürüdü. 1.Tümen Süvarileri , Bursa'nın güneyinden kente girdiler. 11 Eylül 1922 günü Bursa Yunan işgalinden kurtuldu. Bursa'yı kurtaran 3.Kolordu Komutanı Şükrü Naili Paşaydı. 3-11 Ekim 1922 tarihleri arasında Mudanya Mütarekesi yapıldı ve ateşkes sağlandı.Cumhuriyet Dönemi29 Ekim 1923'te ilan edilen Cumhuriyet ile birlikte Bursa şehri kültür,sanayi ve ziraat merkezi olarak gelişmesini sürdüren bir merkez olmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında Bursa, ülkenin en büyük ve en gelişmiş kentlerinden biriydi. Bursa'nın İstanbul ve diğer illerle ulaşım ağı çok iyi olduğu için ticari ilişkileri çok gelişmişti. 1930'lu yıllarda Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası ile Gemlik Suni İpek Fabrikası devlet tarafından kurulup işletmeye açıldı. Her iki fabrikanın açılışı Atatürk tarafından gerçekleştirildi. O yıllarda yine özel sektör tarafından İpek İş Fabrikası kuruldu. Ekonomi gün geçtikçe gelişti. Buna paralel olarak kültür kurumları ayrıca kaplıcalar çoğaldı. Dağ turizmi gelişti. Bursa imar yönünden büyük oranda ilerleme kaydetti. Bunun sonucu olarak da nüfuz hızla çoğaldı. Cumhuriyetin ilk yıllarında Bursa'ya Anadolu'nun pek çok yerinden ve yurt dışından (Yunanistan-Bulgaristan) göçler olmuştur.

turkiye_bursa.jpg

KORU GAYRİMENKUL YATIRIM GÜVENCESİ İLE HERTÜRLÜ EMLAK İŞLERİNİZİ YAPMAKTAN KIVANÇ DUYARIZ.

PORTFÖYÜMÜZDEKİ GAYRİMENKULLER İÇİN TIKLAYINIZ!!!

garanti_konutkredisi.jpg

yen__logo.jpg

bayrak.gif

Resimli İlanlarımız için Aşağıdaki
Sahibinden.com Link'ini Tıklayarak
Mağazamızı Ziyaret Edebilirsiniz.

sahibinden_logo_mgznew.jpg

b_bld.jpg

e_itim.gif

unicef.jpg

janasvak.gif

anitkabir.gif

resmi_gazete.jpg

bvali.jpg

top_menu10.gif

tvd2145.gif

kontkur_over.gif

egitimhaber.gif

anasayfaanaliz.jpg

beb_logo.gif

ntvmsnbc-logo.jpeg

images.jpg

koru8.jpg

koru11.jpg

koru15.jpg

koru14.gif

koru13.gif

koru7.jpg


koruemlak@koruemlak.net

Firmamıza ulaşmak için yukarıdaki e-mail adresini kullanın